ØHD 48864785 

 

 - Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphald. 

 - Telefonnummer er til sjukepleiar som har ansvaret for den avdelinga.

 - Kan brukast av pårørande, innleggjande lege og ved andre spørsmål om ØHD.

 - Ikkje bruk dette ved øyeblikkelig hjelp

 

LEGEVAKT 116117

 

 - Øyeblikkelig hjelp og medisinsk råd.

 - Sjukepleiaren på Legevakta vil kunne gje råd og rettleiing og kan formidle kontakt mot legevaktslege.