Frå og med 1. september i år får alle legevaktene i Noreg nytt telefonnummer.  Det nye nummeret er 116117.

Det er Legevaktsformidlinga på Nordfjord Legevakt som tek i mot desse anropa heile døgnet. 

Nordfjord Legevakt vil frå 1. september 2015 vere bemanna med helsepersonell/sjukepleiar heile døgnet. Sjukepleiaren på Legevakta vil kunne gje råd og rettleiing og kan formidle kontakt mot legevaktslege.