Det føregår no ei ombygging av Nordfjord Legevakt, mellom anna for å kunne legge til rette for det nye naudnettet.  Naudnettet skal takast i bruk i Nordfjord frå og med mars 2016.