Avdelinga er framleis lokalisert på Nordfjord sjukehus, men er no lokalisert ilag med legevaksentralen i 1. etasje. Avdelinga er bemanna med sjukepleiarar som er tilsett i Interkommunale Helsetenester Nordfjord. Det er alltid 2 sjukepleiarar på vakt, 1 sjukepleiar på ØHD og 1 sjukepleiar på legevaktsentralen.

 

ØHD har fått nytt telefonnummer: 48864785