Torsdag 1. juni  2017 var det nyopning av øyeblikkelig hjelp døgnopphald (ØHD). Det som tidlegare har blitt kalla kommunal akutt døgneining (KAD). Avdelinga er framleis lokalisert på Nordfjord sjukehus, men er no lokalisert ilag med legevaksentralen i 1. etasje. Avdelinga er bemanna med sjukepleiarar som er tilsett i Interkommunale Helsetenester Nordfjord. Det er alltid 2 sjukepleiarar på vakt, 1 sjukepleiar på ØHD og 1 sjukepleiar på legevaktsentralen.

 

ØHD har fått nytt telefonnummer: 48864785