Sjukehuset på Nordfjordeid er lokalsjukehuset for kommunane i Nordfjord, og har ei rekkje tilbod. I høve "Framtidas lokalsjukehus" er det mellom anna kome til ei rekkje poliklinikkar. Lokalsjukehuset har også fylkesdekkjande tilbod innan hjarterehabilitering.

 

Du kan lese meir om dette tilbodet på Helse Førde sine sider. Der kan du mellom anna finne brosjyren som vart utarbeidd til møtet mellom Helse Førde/Nordfjordrådet og Stortingsbenken i april med oversikt over kva tilbod som er ved Helse Førde sine institusjonar på Nordfjordeid.

 

Lenkje; Framtidas lokalsjukehus på Nordfjordeid